Příležitostné RN a CN končí

Pořadatelé filatelistických, společenských, sportovních a jiných akcí mohli využít nabídky České pošty, s.p., aby po určitou dobu používali příležitostné cenné nálepky Apost, příležitostné R-nálepky s vybraným textem nebo grafickým motivem. Služba od 1. 1. 2023 nebude nabízena a objednávky již…

Dodatečný otisk příležitostného razítka

Vzhledem k velmi nízkému zájmu o dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek zajišťovaných odborem PostFila formou pololetních kompletů otisků na speciálních dopisnicích, nebudou již tyto komplety dopisnic s otisky razítek od roku 2018 zajišťovány. Zájemci o získání otisků příležitostných razítek…