Příležitostná razítka

Dodatečný otisk příležitostného razítka

Dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek, používaných v běžném roce, zajišťuje výhradně Česká pošta, s.p., odbor PostFila formou pololetních kompletů otisků na speciálních dopisnicích. Cenu těchto dopisnic tvoří jejich prodejní cena + 3 Kč za pořízení dvou otisků razítek (přes…