Hledáme

V této části budeme uvádět informace o hledaných filatelistických produktech (PR, CN a RN).

  • 1898 – RN – Výstava architektury a inženýrství v Praze (někdy v létě)
  • 1908 – RN – Jubilejní výstava v Praze (říjen)
  • 1921 – RN – XIII. Univ. Kongreso de Esperanto – Praha (červenec)
  • 1927 – RN – Mladá Boleslav – Výstava severních Čech – 1927
  • 2006 – PR – Biskupská kupa (DR s obrazovou částí) Kamenná rozhledna (duben)
  • 2006 – PR – Brno 7 – (denní razítko s obrazovou částí) Hala Olympia (září)
  • 2007 – PR – Zahájení provozu nového SPU Brno 02 (v průběhu roku)
  • 2007 – PR – obnovení provozu poštovny Portáš (denní razítko s obrazovou částí) (červen)
  • 2007 – PR – XV. Vánoce na brněnské radnici (prosinec)

Použité zkratky: RN – R-nálepka, PR – příležitostné razítko