Hledáme

V této části budeme uvádět informace o hledaných filatelistických produktech (PR, CN a RN).

Stav k 20.1.2020

 • RN 1898 – Výstava architektury a inženýrství v Praze (příležitostná pošta)
 • RN 1921 – XIII. Univ. Kongreso de Esperanto – Praha (červenec)
 • RN 1927 – Mladá Boleslav – Výstava severních Čech – 1927
 • PR 1997 – 150. výročí narození Františka Křižíka
 • PR 1997 – srpen Mezinárodní sochařské sympozium
 • PR 1997 – srpen Jubilejní setkání společnosti TUPPERWARE
 • PR 1997 – Celostátní oborová výstava TEMAFILA AGARA 1997
 • PR 1997 – Dokončení rekonstrukce náměstí v Dašicích
 • PR 1997 – 150 let pošty Přelouč
 • PR 1997 – 150. výročí narození Emila Holuba
 • PR 1997 – Výstava Rudolfa Cigánika v Poštovním muzeu
 • PR 1997 – 100 let pošty Staré Město u Uherského Hradiště
 • PR 1997 – Mezinárodní střelecká soutěž Zlatý lev 97
 • PR 1997 – Otevření nové pošty ve Starém Hradišti u Pardubic
 • PR 1997 – 125. výročí narození Františka Bílka
 • PR 1997 – Mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a uč. pomůcek novinových služeb
 • PR 1998 – 50 let Národní transfuzní služby
 • PR 2006 – Biskupská kupa (DR s obrazovou částí) Kamenná rozhledna (duben)
 • PR 2006 – Brno 7 – (DR s obrazovou částí) Hala Olympia (září)
 • PR 2007 – obnovení provozu poštovny Portáš (DR s obrazovou částí) (červen)
 • PR 2008 – 700 let města Vsetín

Použité zkratky: RN – R-nálepka, PR – příležitostné razítko