Hledáme

V této části budeme uvádět informace o hledaných filatelistických produktech (PR, CN a RN).

Stav k 17.9.2022

  • PR 1997 – Mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a uč. pomůcek novinových služeb
  • PR 2006 – Biskupská kupa (DR s obrazovou částí) Kamenná rozhledna (duben)

Použité zkratky: PR – příležitostné razítko, CN – nálepka APOST