Obecné informace

Přehled zpracování jednotlivých produktů

V tabulce naleznete přehled zpracovaných filatelistických produktů: PR – příležitostná razítka DRo – denní razítka s obrázkem CN – příležitostné nálepky APOST RN – příležitostné R-nálepky Legenda: – v tomto roce nebylo vydáno PT připravujeme texty PO připravujeme obrázky CHO chybí obrázky (v…

Získávání otisků PR, RN a nálepek APOST

Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce „Připravovaná razítka“…