Poštovní věstník (vydávaný Českou poštou)


Poštovní věstníky

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu zde a na internetových stránkách portálu veřejné správy zde.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.