RN č. 41/1992

Kategorie: 

Didactica magna

Pošta: Vlčice u Trutnova
Datum používání: 1. 9. 1992
Počet:

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s textem Didactica magna k výročí položení základu vzniku vrcholného díla světové pedagogiky.


Didactica magna (Velká didaktika) – jedná se o spis o vyučovacích metodách.

O délce pobytu Komenského ve Vlčicích není přímých zpráv, ale historické prameny prokazují, že ve Vlčicích studoval knihy pedagogů Bodina, Rhenia, Helviga aj. Nejednalo se tedy o výlet, ale pobyt mnohem delší. A právě Bodinův spis zaujal pozornost Komenského natolik, že se jeho studiem inspiroval k napsání poznámek a prvního obrysů velkolepého systému didaktického, známého jako Didaktika česká. Zásady rozvíjené v Didaktice měly být prakticky aplikovány do učebnic pro děti a návody pro učitele. Popsal zde potřebu vzdělání ducha i těla, pěstování rozumu i smyslů, ne však metodami „slz a robotárny“, ale „hrou, hostinou a rájem“. Komenský zde rozvinul teorii vzdělání pro všechny bez rozdílu sociálního původu a národního nebo rasového příslušenství. Věřil, že dostane-li se univerzálního vzdělání mládeži všech národů, že bude zjednán předpoklad mezinárodního dorozumění. Až do roku 1841 se mělo za to, že toto dílo shořelo při velkém požáru polského Lešna. Právě v tomto roce je objevil J.E.Purkyně, tehdy universitní profesor ve Vratislavi. R. 1849 byla potom Didaktika česká vydána z podnětu Fr. Palackého. Sám Komenský zpracoval na dřívějších základech, položených právě ve Vlčicích, r. 1638 již latinskou Didaktiku magna (Didaktiku Velkou), která vyšla až r. 1657 v Amsterodamu. Z Vlčic se Komenský vrátil do Třemešné, odkud se 1.2.1628 vydává na svou poslední cestu Podkrkonoším, aby 4.2.1628 Čechy opustil v Černé Vodě u Žacléře.

Vlčice tedy mohou být právem hrdy na to, že zde byl položen základ vzniku vrcholného díla světové pedagogiky.

Zdroj: https://www.ou-vlcice.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..