RN č. 12/2021

Kategorie: 

65 let od vyhlášení národní přírodní rezervace
Stará a Nová řeka

Pošta: 378 03 Majdalena
Datum používání: 5. 3. 2021 do spotřebování
Iniciátor nálepky: Odborná společnost Fauna – Flora
Počet: 480 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s textem 65 let od vyhlášení národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a s vyobrazenou kresbou hohola severního (autor Miloslav Muškát).


Meandrující koryto řeky Lužnice s řadou odstavených ramen v různém stupni zazemnění. Tvrdý luh v inundačním území toku a fragmenty dalších typů lesních porostů strukturou a druhovým složením blízkých původnímu. Komplex mokřadních ekosystémů v inundačním území Lužnice a Nové řeky. Typická hrázová společenstva vázaná na umělý výtvor (vodohospodářskou stavbu), tzv. Novořeckou hráz, s dominujícím chráněným porostem staletých dubů a lip. Stanoviště mnoha ohrožených a chráněných rostlinných a živočišných taxonů včetně přírodních stanovišť a druhů, pro které byla vymezena evropsky významná lokalita CZ0314023 Třeboňsko – střed. Zalesněné území s meandrujícím, 9,5 km dlouhým tokem Lužnice pod Novořeckými splavy, 1 km na jih od Staré Hlíny, část močálovitého inundačního území Nové řeky. Rozsáhlé zalesněné území. Řeka má přirozený charakter s mnoha meandry, břehovými nátržemi, písečnými výspami, trvalými i periodickými tůněmi a slepými rameny. Nachází se zde řada fragmentů tvrdého luhu a dalších typů původních lesů.

Zdroj: Správa CHKO Třeboňsko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..