RN č. 03/1927

Kategorie: 

Jubilejní výstava poštovních známek KČF v Praze

Pošta: Praha
Datum používání: 25. 9. 1927 – 2. 10. 1927
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Jubil. výstava poštov. známek K. Č. F.“ byla používána u příležitosti Jubilejní výstavy poštovních známek KČF v Praze.