RN č. 02/1927

Kategorie: 

Zemská výstava Severních Čech 1927 v Mladé Boleslavi

Pošta: Mladá Boleslav
Datum používání: 3. 8. 1927
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s tiskem Výstava severních Čech 1927 byla používána v rámci konání Výstavy severních Čech 1927 v Mladé Boleslavi ve dnech 19.6. – 31.8.1927.


Na ploše Výstaviště se v roce 1927 konala výstava Severních Čech, která měla podpořit českou živnost. Výstavy se zúčastnilo přes půl milionu návštěvníků, mimo jiné i prezident Masaryk. Architektem této výstavy byl Jiří Kroha. Před touto výstavou došlo k odstranění veškeré zeleně, která zde rostla. Po výstavě oslovili radní města uznávaného architekta Josefa Kumpána (rodáka z Mladé Boleslavi), aby pro tuto plochu navrhl novou koncepci. Podle této koncepce byl park založen.

Od roku 1948 přešla správa parku Výstaviště pod Městský národní výbor. Do roku 1950 byl park intenzivně udržován. V následujícím období se neprováděla téměř žádná údržba. Obnova zeleně na ploše parku Výstaviště se, v důsledku havarijního stavu některých stromů, začala řešit až v roce 1995. K důkladné rekonstrukci a obnově parku podle původní koncepce došlo v roce 2012. Součástí této investice spolufinancované evropskými dotacemi byla úprava cest, zeleně, mobiliáře, rekonstrukce kašny i odstranění pahorku s podzemním krytem a nová parková úprava prostoru s pomníkem J. A. Komenského mezi sokolovnou a divadlem.

Zdroj: Mladá Boleslav – Parky a příroda