RN č. 02/1929

Kategorie: 

Oslavy svatováclavského tisíciletí

Pošta: Praha 1
Datum používání:
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Oslavy Svatováclavského Tisíciletí 929-1929“ byla používána u příležitosti oslav svatováclavského milénia.


Vlastní oslavy svatováclavského milénia byly zahájeny vystavením korunovačních klenotů. Klenoty byly slavnostně vyzvednuty 20. září 1929. Královské insignie měly být vystaveny týden a veřejnost je mohla zhlédnout za poplatek pěti korun, ale pro velký zájem byla výstava ještě o týden prodloužena.

Další státní akcí u příležitosti oslav bylo v pátek 27. září pokřtění pardubického pluku č. 8 na jezdecký pluk knížete Václava Svatého u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Prezident republiky za přítomnosti dalších představitelů státu a armády slavnostně předal pamětní standartu věnovanou Národním výborem pro oslavu svatováclavského tisíciletí. Odpoledne byla ve Veletržním paláci zahájena souborná výstava děl Josefa Václava Myslbeka. Vrcholem státních oslav svatováclavského milénia se v 18 hodin stal takzvaný „hold národa“ konaný u pomníku sv. Václava, a to za účasti nejvyšších představitelů včetně hlav státu. Akce se zúčastnilo 250 000 lidí.

Následující den, v sobotu 28. září dopoledne, se uskutečnila slavnost otevření dostavěné svatovítské katedrály. Tato slavnost byla rozdělena na část oficiální a část církevní. Po slavnostních projevech politické veřejnosti na tribuně, která byla zřízena na jižní straně dómu, se oficiální hosté odebrali před portál nové části chrámu a po krátkém proslovu biskupa Podlahy se otevřely brány katedrály, kde se konala bohoslužba, kterou celebroval arcibiskup František Kordač. Odpoledne se na Žofíně konalo svatováclavské posvícení, kde se divákům ukázaly krojované soubory z Čech, Moravy i Slovenska. V Národním divadle bylo uvedeno drama „Svatý Václav“ a v Obecním domě zaznělo Foersterovo oratorium „Svatý Václav“. Církevní slavnosti probíhaly ve sv. Vítu ještě adoracemi a půlnoční bohoslužbou.

V neděli 29. září vyvrcholily církevní slavnosti nejprve staroslovanskou mší v chrámu sv. Petra a Pavla, a poté odpoledne průvodem se svatováclavskými památkami a ostatky (lebka sv. Václava byla opatřena zlatou korunkou ) z Vyšehradu zpět k uložení do chrámu sv. Víta. Celá cesta na Hradčany byla lemována davem lidí, kteří se sjeli ze všech koutů naší republiky, a všude vlály československé prapory. V přední části průvodu šly krojované skupiny, legionáři, studenti a zástupci cechů, po nich následovala církevní část průvodu, duchovenstvo. Šest kanovníků neslo skleněnou schránku s lebkou sv. Václava.

Zdroj: https://www.getsemany.cz/node/2518