RN č. 01/1929

Kategorie: 

Orelské dni 1929

Pošta: Praha
Datum používání: od července 1929
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Orelské dni 1929“ byla používána u příležitosti Orelských dnů v Praze.


Československý Orel byl vedle Sokola a Svazu Dělnických tělocvičných jednot jednou ze tří nejvýznamnějších tělovýchovných organizací té doby. Cílem Orla bylo prosazování a šíření křesťanských ideálů, nejen v tělovýchově, ale i v kulturním a společenském životě národa.