RN č. 75/2019

Kategorie: 

Výstava třinácti autorů známkové tvorby
v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Pošta: 514 01 Jilemnice
Datum používání: 4. 10. 2019 do spotřebování
Počet: 720 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem Výstava „Třináct autorů známkové tvorby“, 4.10.2019 – 10.11.2019 a s vyobrazeným otiskem příležitostného razítka bude používána k příležitosti výstavy 13 autorů známkové tvorby v Jilemnici.