RN č. 35/2015

Kategorie: 

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 28. – 30. 8. 2015
45. ROČNÍK/EDITION

Pošta: pošta 760 01 Zlín 1
Datum používání: 28. 8. 2015 do spotřebování
Počet: 480 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „BARUM CZECH RALLY ZLÍN 28. – 30. 8. 2015 45. ROČNÍK/EDITION“ k příležitosti 45. ročníku Barum Czech Rally ve Zlíně.