RN č. 34/2019

Kategorie: 

Prof. RNDr. Karel Hůrka – vzpomínka

Pošta: 344 01 Domažlice 1
Datum používání: 27. 5. 2019 do spotřebování
Počet: 480 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem vzpomínka na Prof. RNDr. Karla Hůrku, DrSc., světového odborníka na larvální stádia hmyzu a se stylisticky vyobrazeným hmyzem bude vydána jako připomínka významného biologa a entomologa.