RN č. 22/2014

Kategorie: 

450 let od narození Karla st. ze Žerotína

Pošta: 561 12 Brandýs nad Orlicí
Datum používání: 8. 9. 2014 do spotřebování
Počet: 720 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „450 let od narození významného šlechtice, diplomata Karla st. ze Žerotína“ a s vyobrazeným městským znakem Brandýsa nad Orlicí k příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína.