RN č. 22/2012

Kategorie: 

75.výročí úmrtí TGM a 105 let od zvolení poslancem Valašska

Pošta: 757 01 Valašské Meziříčí
Datum používání: 14. 9. 2012 do spotřebování
Počet: 480 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „75.výročí úmrtí TGM a 105 let od zvolení poslancem Valašska“ a s vyobrazeným portrétem T. G. Masaryka.