RN č. 22/2005

Kategorie: 

Štítky: 

Monument de la paix, Mohyla míru, Friedensgrabhügel, 2.12.1805

Pošta: 664 05 Tvarožná
Datum používání: 1. 11. 2005 do spotřebování
Počet: 1.000 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Monument de la paix, Mohyla míru, Friedensgrabhügel, 2.12.1805, Austerlitz“ a obraz mohyly Míru ke 200. výročí bitvy u Slavkova (Austerlitz).

Poznámka:
Chybný německý název města Slavkov pod mohylou Míru „AUSTERLIZT“ – správně má být „AUSTERLITZ“.