RN č. 2/1908

Kategorie: 

V roce 1908 byla na Výstavišti pořádána “Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory”, která se konala od 15. května do 18. října roku 1908. Zvlášť pro tuto akci byla na výstavní pošta používána naše první příležitostná nálepka. Měla nezvyklé uspořádání s písmenem “R” mezi českým a německým textem.