RN č. 2/1908

Kategorie: 

Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory

V roce 1908 byla na Výstavišti pořádána „Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory“, která se konala od 15. května do 18. října roku 1908.

Zvlášť pro tuto akci byla na výstavní pošta používána naše první příležitostná nálepka. Měla nezvyklé uspořádání s písmenem „R“ mezi českým a německým textem.


Praha, Jubilejní výstava – Prag, Jubiläums-Ausstellung