Světová výstava poštovních známek PRAGA 1978

Pošta: Praha 05
Datum používání: 8. 9. 1978 – 17. 9. 1978
Počet:

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s tiskem loga Světové výstavy poštovních známek – PRAGA 1978 k pořádání Světové výstavy poštovních známek s názvem PRAGA 1978.


Výstava se konala ve dnech 8. až 17. září 1978. Před zahájením výstavy se konal 47. kongres FIP. Poprvé byly zvláštní jury hodnoceny i exponáty poštovních správ. Výstava se konala na Výstavišti (tehdy Parku kultury a oddechu Julia Fučíka) a na dalších místech. V rámci výstavy se konala řada balonových a vrtulníkových letů s dopravou pošty.

Stejná R-nálepka (chybotisk): RN č. 13a/1978