RN č. 07b/2000

Kategorie: 

120 let hasičů Miroslav (varianta B)

Pošta: 671 72 Miroslav
Datum používání: srpen 2000 do spotřebování
Počet: 500 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „120 LET HASIČŮ MIROSLAV“ k 120 letů hasičů Miroslav. Vzhledem k velkému zájmu byl proveden v srpnu 2000 dostisk s malými typy písma.

Stejná R-nálepka s podobným textem RN č. 07a/2000