RN č. 07/2017

Kategorie: 

Filatelistická výstava Jihlava 2017

Pošta: poštovna 586 99 Jihlava 50
Datum používání: 27. 4. 2017 do spotřebování
Počet: 720 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Filatelistická výstava Jihlava 2017“ k příležitosti filatelistické výstavy v Jihlavě, přítisk tvoří logo výstavy.