RN č. 05a/1996

Kategorie: 

Filatelistická přepážka – Kolín 1 (varianta A)

Pošta: 280 01 Kolín 1
Datum používání: 1. 10. 1996 do spotřebování
Počet: ?

Anotace:
R-nálepka s přítiskem „filatelistická přepážka“ na poště Kolín 1.

Stejná R-nálepka (varianta B): RN č. 05b/1996