RN č. 02b/1998

Kategorie: 

FILATELISTICKÁ PŘEPÁŽKA (varianta B)

Pošta: 256 01 Benešov u Prahy
Datum používání: 1. 3. 1998 do spotřebování
Počet: 500 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem – FILATELISTICKÁ PŘEPÁŽKA – k otevření filatelistické přepážky v Benešově u Prahy.

Stejná R-nálepka s podobným textem RN č. 02a/1998