RN č. 02/2017

Kategorie: 

JUDr. Velen Fanderlik, 110 let od narození
Starosta Junáka, zakladatel skautingu v Brně

Pošta: 601 00 Brno 1
Datum používání: 10. 2. 2017 do spotřebování
Počet: 480 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „JUDr. Velen Fanderlik, Starosta Junáka, zakladatel skautingu v Brně, člen zahraniční armády 11. 2. 1907 – 110 let od narození – 11. 2. 2017“.