RN č. 02/1926

Kategorie: 

VIII. Všesokolský slet

Pošta: Praha
Datum používání: 23. 6. 1926 – 7. 7. 1926
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná V-nálepka s přítiskem „VIII. slet všesokolský“ byla používána u příležitosti VIII. Všesokolského sletu. Tato příležitostnou V-nálepka byla přepisována.


VIII. všesokolský slet 1926 se konal již na Strahově. Přijelo 143.863 cvičenců, které shlédlo na 800 tisíc diváků. Ve třech průvodech pochodovalo přes 80 000 sokolů. Gymnastických závodů ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo se zúčastnilo 200 družstev. Součástí sletu byly rovněž první sletové lyžařské závody v Jilemnici. Řady sportovních soutěží se již účastnily i ženy. Dorost se zde představil v nových krojích. V novém sídle ČOS Tyršově domě otevřeli sokolské muzeum a odhalili Tyršovu sochu. T. G. Masaryk věnoval sokolstvu vlajku. Ke sletové scéně „Kde domov můj“ přispěli přední čeští umělci. Na Výstavišti se konal sokolský veletrh.

Zdroj: https://www.sokol.eu/