RN č. 01/1993

Kategorie: 

Štítky: 

Společný kongres Českého esperantského svazu (ČEA)
a Německého esperantského svazu (GEA)

Pošta: Strážnice
Datum používání: 3. 5. 1993 do spotřebování
Počet: 10.000 ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „KOMUNA KONGRESO se ČEA – GEA 28. – 31.5.93“.