RN č. 01/1932

Kategorie: 

IX. Všesokolský slet

Pošta: Praha
Datum používání:
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „IX. slet všesokolský“ byla používána u příležitosti IX. Všesokolského sletu.


IX. všesokolský slet 1932 se stal oslavou 100. výročí narození dr. M. Tyrše, sletová scéna měla název „Tyršův sen“. Uskutečnil se rozestavěný běh z devíti míst vlasti, jehož se účastnilo přes 39 000 běžců. V Tatrách a v Krkonoších se konaly zimní sletové hry a dále středoškolské hry, obecný závod slovanského sokolstva, sportovní a osvětové soutěže. Uskutečnily se rovněž soutěže sokolských divadelních, loutkových, pěveckých, hudebních a trubačských souborů a sborů. Cvičenců přijelo téměř 190 tisíc, diváků bylo přes milion, konaly se tři průvody se 100 000 účastníky. Sletový plakát vytvořil Max Švabinský. Poprvé se do příprav sletu zapojil rozhlas, když se uskutečnily rozhlasové nácviky. Slet doprovázel rovněž bohatý kulturní program.

Zdroj: https://www.sokol.eu/