RN č. 01/1921

Kategorie: 

13. světový kongres esperantistů v Praze

Pošta: Praha
Datum používání:
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „XIII. Univ. Kongreso de Esperanto“ byla používána u příležitosti konání XIII. světového kongresu esperanta v Praze.


Esperanto, snadný neutrální jazyk, se objevilo v roce 1887 a poměrně rychle se šířilo. Své příznivce získalo převážně mezi kulturními vrstvami i v nově vzniklém Československu.

13. Esperantský kongres se konal od 31. července do 6. srpna 1921 na Slovanském ostrově ve známém paláci Žofín. Slavnostní zahájení ovšem proběhlo v Obecním domě, na jehož místě dříve stála rezidence Václava IV. zvaná Králův Dvůr. Pražský kongres, který uvítal celkem 2561 účastníků ze 36 zemí.