RN č. 01/1920

Kategorie: 

VII. Všesokolský slet

Pošta: Praha
Datum používání: 25. 6. 1920 – 6. 7. 1920
Počet: ??? ks

Anotace:
Příležitostná R-nálepka s přítiskem „Všesokolský slet“ byla používána u příležitosti VII. Všesokolského sletu.


VII. všesokolský slet 1920 se konal jako poslední na letenské pláni a zároveň jako první v samostatné Československé republice. Vystřídalo se zde přes 100 000 cvičenců, které sledovalo přes 500 000 diváků, přítomen byl i prezident Masaryk. Byl ustaven technický odbor žen (náčelnictvo). Během sletových dnů se konaly soutěže sportovní, umělecké a v ideových znalostech. Poprvé se konaly středoškolské hry a vystoupila i nová čs. armáda. Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody“. V průvodech prošlo Prahou 78 000 sokolů. Zásobování sletu „nakrmilo“ celou vyhladovělou metropoli. Poprvé zazněl pochod Josefa Suka „V nový život“.

Zdroj: https://www.sokol.eu/