PR č. 67/1998

Kategorie: 

4. veletrh středních škol v Brně

Pošta: 626 00 Brno 26
Datum používání: 27. 11. 1998 – 28. 11. 1998
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem “Veletrh středních škol – Střední odborné učiliště spojů a Střední odborná škola, Brno” ke konání již 4. ročníku veletrhu státních a soukromých středních škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol. Cílem veletrhu bylo pomoci při rozhodování jak žákům, kteří končí povinnou školní docházku, tak i žákům pátých a sedmých ročníků základnách škol se zájmem o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích. V obrazu razítka je areál školy, symboly učebních oborů.