Tradiční vánoce v Brně

Pošta: 601 00 Brno 1
Datum používání: 1. 12. 2010 – 31. 12. 2010
Autor: Renata Fučíková, akadem. malířka

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „Tradiční vánoce v Brně, Brno 1“ k příležitosti vánočních svátků 2010.


Anketa o nejkrásnější razítko 2010: 3. místo