PR č. 42/2000

Kategorie: 

Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu
a Skupiny světové banky v Praze

Pošta: 140 00 Praha 4
Datum používání: 18. 9. – 28. 9. 2000
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „INTERNATIONAL MONETARY FUND, WORLD BANK GROUP, BOARDS OF GOVERNORS ANNUAL MEETINGS, CZECH REPUBLIC“ k pořádání zasedání MMF a SB. Zasedání bylo zahájeno zveřejněním Světového hospodářského výhledu. Hlavním tématem zasedání MMF a SB byly reformy obou institucí, otevření západních trhů výrobkům z chudých zemí, oddlužebí 20 nejchudších států, snížení cen ropy a posílení eura. V obrazu razítka je grafický motiv, znázorňující světový koloběh peněz.


Každý podzim se schází senát guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky, aby diskutovali o celé řadě otázek týkajících se snižování chudoby, mezinárodního hospodářského rozvoje a financí.

Více na stránkách zde