PR č. 40/2000

Kategorie: 

Galerie Josefa Lieslera – Kadaň

Pošta: 432 01 Kadaň
Datum používání: 16. 9. 2000
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „GALERIE JOSEFA LIESLERA, KADAŇ, HRAD“ k slavnostnímu otevření Galerie Josefa Lieslera. V květnu 2000 byly v prostorách kadaňského hradu dokončeny stavební práce na galerii, byly objednány výstavní panely a vitriny. A 16.9.200 byla Galerie slavnostně otevřena. V obrazu razítka je stylizovaná kresba zakládající listiny galerie a alegorie umění.


Galerie Josefa Lieslera iniciuje a pořádá výstavy děl, které rozličným způsobem reflektují současnou společnost a civilizaci, přičemž se snaží dávat důraz na různorodost prostředků použitých k tomuto vyjádření. Svým návštěvníkům zprostředkovává pohledy do historie a současnosti výtvarného dění, ale snaží se i o jakousi mentorskou roli pro mladé talentované umělce. Cílem galerie je také pořádání doprovodných akcí ve spolupráci s institucemi, školami, sdruženími, spřátelenými galeriemi i umělci a širokou veřejností.