PR č. 37/2001

Kategorie: 

Evropské skautské konference 2001

Pošta: 160 00 Praha 6
Datum používání: 7. 7. 2001 a 9. 7. 2001 – 13. 7. 2001
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „WAGGGS/AMGE & WOSM/OMMS, Evropské skautské konference 2001“ k setkání více než 500 delegátů a hostů ze všech evropských zemí a konání evropské konference. V obrazu razítka je logo konferencí – silueta chrámu sv. Víta v kruhu 12 hvězdiček, trojlístek a skautská lilie.


Světová organizace skautského hnutí – WOSM (World Organization of the Scout Movement) je mezinárodní, nepolitická, nevládní organizace, složená z uznaných národních skatských organizací. Jejím vrcholným řídícím orgánem je Světová konference, ustavená v červenci 1922 v Paříži a je složená z reprezentantů všech členských asociací.

Více informací najdete zde


Světová asociace skautek – WAGGGS (World Association of Girl Guides ad Girl Scout) byla založena v roce 1928 v Maďarsku (ČSR byla jedním ze zakládajících členů) a má ve svém poslání praktické šíření mezinárodního přátelství mezi skautkami a výchovu dívek, které ponesou zodpovědnost za další generace.

Více informací najdete zde