PR č. 37/1995

Kategorie: 

Štítky: 

I. řádný sjezd SH ČMS v Českých Budějovicích

Pošta: 370 05 České Budějovice 5
Datum používání: 1. 7. 1995
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „I. ŘÁDNÝ SJEZD SH ČMS“ při příležitosti konání I. řádného sjezdu SH ČMS v Českých Budějovicích. V obrazu razítka je logo sdružení.


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako SH ČMS vzniklo dne 9. dubna 1991, registrací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. (více se dozvíte zde).