PR č. 34/2010

Kategorie: 

Štítky: 

IV. řádný sjezd SH ČMS v Ostravě

Pošta: 708 00 Ostrava 8
Datum používání: 3. 7. 2010
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „IV. ŘÁDNÝ SJEZD SH ČMS“ při příležitosti konání IV. řádného sjezdu SH ČMS v Ostravě. V obrazu razítka je logo SH ČSM.


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako SH ČMS vzniklo dne 9. dubna 1991, registrací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. (více se dozvíte zde).