PR č. 17/1994

Kategorie: 

300 let piaristického gymnázia v Příboře

Pošta: 742 58 Příbor
Datum používání: 1. 6. 1994 – 15. 6. 1994
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem “300 let piaristického gymnázia v Příboře“ k oslavám 300. výročí založení piaristické koleje v Příboře. Nadační listinou z 5.2.1694 založil tyto koleje olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteina. V obrazu razítka je budova gymnázia.


Piaristé – Řád zbožných škol (piaristický řád, piaristé, celým jménem Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) je světově rozšířený katolický řeholní řád založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597. Papež Pavel V. jej schválil jako kongregaci v roce 1617, v roce 1621 pak jej Řehoř XV. povýšil na řeholní řád. Jeho členové se nazývají piaristé. Řád se zaměřuje na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci, výchovu dětí a misijní činnost. V současné době má okolo 2000 členů.
Více informaci najdete zde.

Zdroj: Wikipedie