PR č. 086/2003

Kategorie: 

10. výročí – fakulta dopravní ČVUT v Praze

Pošta: 110 00 Praha 1
Datum používání: 7. 10. 2003 – 13. 10. 2003
Autor: Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „Fakulta dopravní ČVUT v Praze * 10. výročí zahájení výuky“ k výročí dopravní fakulty, jako jedné z šesti fakult ČVUT v Praze. V obrazu razítka je zobrazení meze stability jízdního obrysu kola dvojkolí v koleji a logo ČVUT.

Příležitostné razítko k 20. výročí dopravní fakulty ČVUT: PR č. 46/2013