PR č. 06/2001

Kategorie: 

10. výročí založení Slezské univerzity v Opavě

Pošta: 746 01 Opava 1
Datum používání: 14. 2. 2001
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 1991-2001“ k 10.výročí založení univerzity. V obrazu razítka je logo univerzity – slezská orlice na pozadí rozevřené knihy.


Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě
Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na „zelené louce“, bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska.

Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.
Zdroj: https://www.slu.cz/slu/cz/pr/historie/