DRo č. 03/2002

Kategorie: 

Štítky: 

Brno – (denní razítko s obrazovou částí)
POST MERKUR – hlava boha Merkura

Pošta: 600 20 Brno 200
Datum používání: od 1. 7. 2002
Autor:

Anotace:
Pošta Brno 200 – denní razítko s obrazovou částí, s hlavou boha Merkura a 2 loga České pošty.