CN č. 48/2019

Kategorie: 

Železniční most v Červené

Pošta: 397 01 Písek 1
Datum používání: 21. 11. 2019 – 23. 11. 2019

Anotace:
Nálepka Apost s přítiskem „Žel. most v Červené“ k příležitosti 130. výročí postavení.


Železniční most na Červené přes Vltavu byl vystavěn v letech 1886–1889 jako součást nově otevřené železniční trati Tábor–Ražice. Otevřen byl 20. listopadu 1889. Je 253 metrů dlouhý, 68 metrů vysoký, váží 940 tun a obsahuje 329 000 nýtů. Most vyrobila Pražská mostárna za 510 000 zlatých. Byl vybudován jako součást Českomoravské transverzálky. Ve své době byl druhou nejvyšší mostní stavbou v celém Rakousku a zaujal tak hned druhé místo za mostem Trisana v Alpách. Před napuštěním orlické přehrady byla jeho dva kamenné pilíře zpevněny.

Zdroj: Wikipedie