CN č. 40/2019

Kategorie: 

Výstava třinácti autorů známkové tvorby
v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Pošta: 514 01 Jilemnice
Datum používání: 16. 9. 2019 – 30. 9. 2019

Anotace:
Nálepka Apost s přítiskem “ Výstava ’13 autorů‘ “ k příležitosti výstavy 13 autorů známkové tvorby v Jilemnici.


Varianta nálepky APOST včetně uvedeného názvu pošty Jilemnice.

Tato změna byla provedena na poště v Jilemnici až 25.9.2019, je vytištěn i název podací pošty.