CN č. 04/2006

Kategorie: 

750 let od založení města Přerov

Pošta: 750 02 Přerov 2
Datum používání: 1. 6. 2006 – 30. 6. 2006

Anotace:
Cenná nálepka Apost s přítiskem „750 r.města“ k příležitosti 750 let od založení města Přerov.