CN č. 02/2015

SKU: Věstník České pošty (23.2.2015); částka 2, bod 16

Kategorie: 

F.Lhota-Š.Trochta 110

Pošta: 756 14 Francova Lhota
Datum používání: 23.3.2015 – 5.4.2015

Anotace:
Cenná nálepka Apost s přítiskem „F.Lhota-Š.Trochta 110“ k příležitosti 110. výročí narození kardinála ThDr. Štěpána Trochty, salesiána, vězně nacismu i komunismu, duchovního rádce Junáka.