Přehled zpracování jednotlivých produktů

V této tabulce naleznete přehled zpracovaných filatelistických produktů (příležitostných razítek – PR, denních razítek s obrázkem – DRo, příležitostných nálepek APOST – CN a příležitostných R-nálepek – RN) seřazených vzestupně podle let (1993 – 2018). Rok 2019 je zpracováván průběžně. Význam jednotlivých značek je uveden v legendě pod tabulkou.

RokRNCNPRDRo
1945-1992
1993
1994
1995
1996
1997CHO (19)
1998CHO (1)
1999
2000CHO (1)
2001
2002CHO (1)
2003
2004
2005
2006CHO (2)
2007CHO (3)
2008CHO (1)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019zpracováván průběžně

Legenda:
v tomto roce nebylo vydáno
PT připravujeme texty
PO připravujeme obrázky
CHO chybí obrázky (v závorce uveden počet chybějících obrázků)
█ kompletní obrázky včetně textů