PR č. 23/2009

Kategorie: 

XIV. Mezinárodní hasičská soutěž CTIF Ostrava
XVII. Mezinárodní soutěž hasičské mládeže CTIF Ostrava

Pošta: 700 30 Ostrava 30
Datum používání: 23. 7. 2009 – 25. 7. 2009
Autor:

Anotace:
Příležitostné poštovní razítko s textem „XIV. Mezinárodní hasičská soutěž CTIF, XVII. Mezinárodní soutěž mládeže CTIF, Ostrava 19.-26. července 2009, 700 30 Ostrava 30“ k příležitosti XIV. Mezinárodní hasičské soutěže CTIF a XVII. Mezinárodní soutěže mládeže CTIF v Ostravě-Zábřehu. Hry probíhaly ve dnech 19.-25.7.2009 na městském stadionu Ostrava-Vítkovice. V obrazu razítka je logo CTIF.

Poznámka:
Razítko používáno na příležitostné poštovní přepážce ve dnech 23. – 25.7.2009 v době od 10 do 16 hodin v areálu Městského stadionu v Ostravě-Zábřehu, Ruská 3077/135.


CTIF – (Comité Technique International de Prévention et D’extinction du Feu) – Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů – celosvětová oborová organizace pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách. Byla založena 16.8.1900 v Paříži jako organizace podporující a propagující spolupráci mezi hasiči, hasičskými organizacemi a ostatními odborníky z oblasti požární ochrany po celém světě. V roce 2009 sdružovala 43 členských států a 30 přidružených členů. Každé 4 roky organizuje Mezinárodní hasičské soutěže.